Disclaimer

Hotel Espresso City Centre hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar gasten en bezoekers van deze website. Alle verstrekte informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Alle gegevens die door Hotel Espresso City Centre worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet uitgeleend, verkocht of op enigerlei wijze openbaar gemaakt, met uitzondering van situaties waarin wij daartoe door de wet worden gedwongen.

KvK is 50807137 Centerdam Hotel B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hotel Espresso City Centre, waarmee de gebruiker geacht wordt akkoord te gaan.

Hotel Espresso City Centre draagt er zorg voor dat de informatie op haar website correct is. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden in de informatie, software, producten en diensten voorkomen. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle verstrekte gegevens, zoals tekst en grafische elementen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Hotel Espresso City Centre. Gebruikers van deze website zijn niet gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van Hotel Espresso City Centre auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie te verveelvoudigen of te publiceren.

De uitgever behoudt zich het recht voor de website te allen tijde te wijzigen of te sluiten en is niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Hotel Espresso City Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites (links) waarnaar op haar website wordt verwezen.

Door deze website te bekijken en de verstrekte informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.